Политика за поверителност и защита на личните данни

Изба Синтика зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги, закупена стока или поръчана услуга и осъществяване на други, свързани с това дейности, както и данни обработвани при и по повод посещението и използването на този Портал.

 

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

 

За потребителите на услугите на „Изба Синтика”, както и тези потребители, които използват Портала за закупуване на продукти и или услуги на „Изба Синтика”, се прилага и Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани във Изба Синтика, при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги 

Във връзка с упоменатото по-горе, всяко лице, доброволно предоставяйки лична информация, се съгласява с "Декларацията, за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл.7, от Регламент 2016/679".

 

Която гласи следното:

 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефонен номер,  адрес и имейл адрес се обработват от Винарска изба Синтика, за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Винарска изба Синтика.

 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес info@sinticawinery.com, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Полезни връзки

Абонирай се сега

Не пропускай нашите нови предпожения и промоционални оферти!

No Fields Found.

©2022. SIntica Winery. All Rights Reserved.