Контакти

Експорт

Гергана Кочева - Петрова

Производствен Отдел

Иван Гиздавков

Търговски предствител - София, Велико Търново

Мина Константинова

Търговски предствител - Югозападна България

Рени Казанджиева

Експорт

Гергана Кочева - Петрова

Производствен Отдел

Иван Гиздавков

Търговски предствител - София, Велико Търново

Мина Константинова

Търговски предствител - Югозападна България

Рени Казанджиева

©2022. SIntica Winery. All Rights Reserved.